Kirjoittaja Aihe: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle  (Luettu 13018 kertaa)

ihminen

 • Vieras
Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« : 16.12.2008, 21:24:30 »
Tänne linkkejä monikulttuurin alalta. EDIT. Voi olla että oikea topic olisi ollut Tilastot, tutkimukset, gallupit ja talousluvut. Siirtäkää jos tarvis.


Monitori
Maahanmuuttoasioiden poikkihallinnollinen ammattilehti käsittelee maahanmuuttopolitiikkaa, kotoutumista sekä rasismiin ja syrjintään ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.
http://www.intermin.fi/intermin/periodic.nsf/archivepage?readform


Sisäasiainhallinnon vuosikertomukset Vuosikertomus 2007 (pdf, 2,9 Mt)
http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/369928ef6e47212fc225745d0045cc93/$file/vuosikertomus2007.pdf
Alustus sivulta 4.
"Hallituksen tavoitteena on kehittää aktiivista, kokonaisvaltaista ja johdonmukaista politiikkaa, joka ottaa huomioon niin työvoiman tarpeet, maahanmuuttajien moninaiset lähtökohdat kuin kansainväliset velvoitteemmekin. - Suomessa on tapahtumassa yhteiskunnallinen muutos, joka johtaa maamme monikulttuuristumiseen. Myös maahanmuuttohallinnon täytyy olla kehityksessä mukana ja valppaana, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors sanoo"


Sisäasiainministeriön maahanmuuton sivut
http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/7F801E1BBBE6E80FC2256F770045F78D?opendocument


Monikulttuurisuus Suomen terveydenhuollossa
ETENE-julkaisuja 11
http://www.etene.org/dokumentit/ETENE%2011.pdf

Kunnat.net Monikulttuurisuus ja maahanmuutto
http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;121;43719

Selma monikulttuurinen tieto ja osaaminen esille
http://www.selma-net.fi/

Yhdenvertaisuus.fi
http://www.yhdenvertaisuus.fi/suomi/yhdenvertaisuus/

edu.fi maahanmuuttajat (Opetushallitus)
http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,526

RASMUS on valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaista työtä ja monikulttuurisuutta ja ihmisoikeuksia edistävien tahojen ja toimijoiden verkosto, jonka koordinoijana ja sihteeristönä toimii Ihmisoikeusliitto.
http://www.rasmus.fi/

Ihmisoikeusliitto
http://www.ihmisoikeusliitto.fi/

Kehityskysymykset ja globaalikasvatus
Global.finland
http://global.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=86429
« Viimeksi muokattu: 16.12.2008, 21:33:18 kirjoittanut ihminen »

ihminen

 • Vieras
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #1 : 17.12.2008, 08:55:40 »
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työperusteinen maahanmuutto
"Suomelle on luotava aktiivinen maahanmuuttopolitiikka, jolla lisätään työperusteista maahanmuuttoa ja parannetaan yhteiskunnan eri lohkojen valmiuksia tukea ulkomaalaisten kotoutumista."
http://www.ek.fi/www/fi/tyoelama/tyovoima/tyoperusteinen_maahanmuutto.php


Helsingin kaupunki Henkilöstökeskus
Asiantuntija maahanmuuttoasioissa Helsingin kaupungilla
http://www.hel.fi/wps/portal/Henkilostokeskus/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Heke/fi/Maahanmuutto


Maahanmuutto- ja innovaatiopolitiikat kansainvälisessä osaajakilpailussa
"Selvitystyössä kartoitetaan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ohjaavia säädöksiä ja käytäntöjä. Työssä tarkastellaan viiden maan – Irlanti, Iso-Britannia, Kanada, Saksa ja Yhdysvallat – tiede- ja innovaatiopoliittisia ja maahanmuuttopoliittisia toimenpiteitä, joiden avulla ne ovat pyrkineet houkuttelemaan erityisesti tutkimus- ja kehitystyössä työskenteleviä korkeasti koulutettuja työntekijöitä."
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Maahanmuutto-_ja_innovaatiopolitiikat_kansainvalisessa_osaajakilpailussa.html


Journalismin tutkimusyksikkö Tiedotusopin laitos Tampereen yliopisto
Maahanmuutto ja media tutkimuksen raportointi
http://www.tay.fi/laitokset/tiedotus/jourtutkimus/tutkimus/maahanmuutto_media.php


Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Euroopan unionin itälaajentuminen ja maahanmuutto Suomeen

"Tutkimuksessa tarkastellaan siirtolaisuuden talousteorioita sekä Euroopan unionin itälaajentumisen jälkeisen siirtolaisuuden suuruusluokkaa ja vaikutuksia Suomen makrotaloudelle."
http://www.vatt.fi/julkaisut/uusimmatJulkaisut/julkaisu/Publication_2442_id/511;jsessionid=506A1BAECDB4459659401011EA56B4B7


STTK Toimihenkilökeskusjärjestö
Monikulttuurisuus on voimavara suomalaisessa työelämässä
http://www.sttk.fi/fi-FI/maahanmuutto/


Jyväskylän kaupungin kotouttamisohjelma
http://www.kunnat.net/attachment.asp?path=1;29;121;43719;95188;119476
Helsingin kaupungin kotouttamisohjelma
http://www.selma-net.fi/temporary/file.asp/data_id=1575/KOTOHJELMA.pdf
Kauniaisten kotouttamisohjelma
http://www.kauniainen.fi/1/maahanmuuttajat/Kauniaisten_koto-ohjelma06.pdf


AVUTTOMUUS LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ
2.3 Kieli- ja kulttuurierot (sivulta 21)
http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/raportit/R14-2008-VERKKO.pdf


Kulttuurit keskuudessamme
"Tämä Kulttuurit keskuudessamme -sivusto pyrkiikin helpottamaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta antamalla yleiskuvan nykypäivän monikulttuurisesta Suomesta sekä tietoa eri kulttuu-reista ja uskonnoista unohtamatta maan perinteisiä vähemmistöjä."
http://www.oppisopimus.turku.fi/public/download.aspx?ID=32388&GUID={32075347-4271-4452-8E05-4C2452437C49}
« Viimeksi muokattu: 02.01.2009, 12:05:18 kirjoittanut ihminen »

ihminen

 • Vieras
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #2 : 19.12.2008, 15:27:55 »
Todellinen herkku  ;D
Monikulttuurisuus/kouluttajakansio
http://www.alli.fi/tieto/polycult/index.html


Toiveena monipuolinen asukasrakenne
Selvitys asumisen etnisen yhdenvertaisuuden toteutumisesta pääkaupunkiseudulla

"Tutkimuksessa selvitettiin yhdenvertaisuuden toteutumista seuraavissa asumisen ulottuvuuksissa: asunnon saannissa, asunnon hakuprosessissa, asuinalueen valinnassa sekä asuinalueiden palveluissa. Selvitys on muotoaan laadullinen eikä pienen otoksen perusteella voida tehdä tilastollisia päätelmiä. Tutkimustulokset kuitenkin kertovat haastateltavien omista kokemuksista asumisen yhdenvertaisuudesta."
http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/F37BCBA4EF7973FAC22574D6002493F9/$file/302008.pdf


Puhumalla paras
Ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin

"Opaskirja lähestyy arjen etnisiä konflikteja sekä niiden ehkäisyä, käsittelyä ja mahdollisia ratkaisuja käytännön esimerkkien avulla."
http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/7B320EC58B779A73C225742F003F85CD/$file/012008.pdf.pdf
« Viimeksi muokattu: 02.01.2009, 10:26:35 kirjoittanut ihminen »

Mo

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 291
 • Liked: 158
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #3 : 19.12.2008, 19:11:45 »
KEPAn Kumppani on loputon runsaudensarvi.

http://www.kepa.fi/kumppani/

ihminen

 • Vieras
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #4 : 23.12.2008, 10:47:26 »
KATSAUS MONIKULTTUURISUUSTUTKIMUKSEN KEHITYKSEEN SUOMESSA
"Esityksessä arvioidaan alustavan tutkimusanalyysin valossa monikulttuurisuustutkimusta ja sen kehitystä Suomessa vuosina 1980 - 2001 seuraavin kysymyksin: 1) missä määrin monikulttuurisuutta on tutkittu Suomessa ja mitä on tutkittu; ja 2) miten monikulttuurisuustutkimuksen hallinnollinen ja tieteellinen asema on määrittynyt suomalaisessa vähemmistö- ja tiedepoliittisessa tutkimusdiskurssissa?"
http://www.jyu.fi/mclinic/pdf/monikulttuurisuustutkimus.pdf

(Kiitos ylläolevasta linkistä nimimerkille jiipik toisen topicin yhteydessä.)


Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat
"Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, mitä maahanmuuttajia koskevat erityiskysymykset suomalaisessa lastensuojelun sosiaalityössä ovat ja miten näitä kysymyksiä lastensuojelussa käsitellään. Teoreettismetodologisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi. Etnisten suhteiden tutkimusperinteessä työ paikantuu keskusteluun, jossa kulttuuri ja etnisyys nähdään sosiaalisesti rakentuvina ja muuntuvina. Analyysissä sovelletaan diskurssianalyyttistä metodologiaa. Tutkimus rakentuu yhteenveto-osiosta ja neljästä artikkelista."
https://oa.doria.fi/handle/10024/35938


Oma kieli kullan kallis, opas oman äidinkielen opetukseen
http://www.edu.fi/julkaisut/OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf


MAAHANMUUTTAJAOPPILAAT JA KOULUTUS
- tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistämisestä

http://www.oph.fi/julkaisut/2008/maahanmuuttajaoppilaat_ja_koulutus.pdf

POLKUJA JA POLUN PÄTKIÄ HELSINGIN DIAKONIAOPISTON MAAHANMUUTTAJAKOULUTUKSEN ULKOINEN ARVIOINTI ”MAKO” -ARVIOINTIHANKE
Loppuraportti
http://www.hdl.fi/liitteet/hdl-00010706-5.pdf
« Viimeksi muokattu: 09.01.2009, 18:15:46 kirjoittanut ihminen »

IDA

 • Vieras
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #5 : 24.12.2008, 11:57:55 »
Tasa-arvon tikapuut:

http://www.yhdenvertaisuus.net/tikapuut/

on ainakin itselleni jonkinlainen klassikko alallaan.

urogallus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 520
 • Liked: 0
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #6 : 27.12.2008, 10:11:34 »
Tuo tasa-arvon tikapuuhermosto on ihan ykkönen. Teinpä sivuilta löytyvän mainion testin, ja tulos ei suoranaisesti yllättänyt:

"Pisteitä kertyi 10/100. Voi, voi! Testin mukaan organisaationne toiminnassa huomioidaan yhdenvertaisuus vain satunnaisesti. Kehitettävää löytyy lähes kaikilta organisaation osa-alueilta. Toisaalta jollakin sektoreilla on jo herätty toimimaan. Keskimäärin organisaationne toiminta yltää siis syrjimättömyystasoille 0/5 ja 1/5.

Työ yhdenvertaisuuden varmistamiseksi on harvojen harteilla organisaatiossanne. Toimitte tasa-arvon hyväksi enimmäkseen ulkoisesta paineesta. Perusteelliselle tilanteen kartoittamiselle tuntuu siis olevan tarvetta. Taidot ja käytännöt tunnistaa syrjintää ja huomioida yhdenvertaisuus toiminnossa eivät kehity itsestään. Yhdenvertaisuuden turvaamiseksi kannattaa luoda toimivat yhteydet paikallisiin vähemmistöryhmiin. Asiantuntemusta kannattaa kartuttaa myös henkilöstökoulutuksen avulla.

Käytännön esimerkkejä siitä, kuinka voitte kartuttaa asiantuntemustanne löytyy Tasa-arvon tikapuiden kehitystehtävästä: "Tutustu ja tiedosta - lähtökohtia yhdenvertaisuuteen".

Vahvimpia osa-alueitanne yhdenvertaisuuden näkökulmasta ovat:
 Heikoimmat pisteet testissä saitte seuraavilta osa-alueilta:
 
Seuranta (3/10 pistettä)
Henkilöstökoulutus (3/10 pistettä)
Neuvontapalvelut (2/10 pistettä)
Konfliktien ratkaisu (2/10 pistettä)
Ohjaavat dokumentit (0/10 pistettä)
 Syrjimättömyys asiakastyössä (0/10 pistettä)
Esteettömyys (0/10 pistettä)
Asenneilmapiiri (0/10 pistettä)
Tiedotus (0/10 pistettä)
Rekrytointi (0/10 pistettä)"

Hähä. Itse asiassa meikäläinen on töissä varsin monimuotoisessa firmassa. Työtovereina olevat etnot tosin ovat vähemmän värähteleviin vähemmistöihin kuuluvia, eli siis lähinnä slaaveja ja itäaasialaisia.

M.K.Korpela

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 621
 • Liked: 226
 • Wanhan coulun conetecnicco
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #7 : 30.12.2008, 15:35:17 »
2010-luvun irtisanottavien listoja ihan kätevässä muodossa.  ;D
M.K.Korpela ratsastaa.
DO NOT LOOK AT LASER WITH THE REMAINING EYE
YLLÄRI !

Taustavaikuttaja

 • Vieras
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #8 : 30.12.2008, 20:44:13 »
Tuo testi on ihan kultaa.

"Entä se, että hän pukeutuu perinteiseen romanipukuun tai että romaneja pidetään epäluotettavina?"

Meillä on kaikilla samanlaiset vaatteet.

tulee mieleen Mitch Hedberg: "Have you ever tried sugar, or pcp?"

edit: Aaahahahahahahahh tämähän on aivan loistava: "Organisaatiossasi tehdään päätös, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt tulee huomioida kaikessa käytännön ohjeistuksessa. Minkä luulet olevan motiivina tähän?"

"Töihin pitää tulla ajoissa ja vuoron alkaessa pitää olla valmis työtehtäviin. Varusteiden vaihto suoritetaan ennen työajan alkua. Huom! Koskee myös homoja!"
« Viimeksi muokattu: 30.12.2008, 20:50:11 kirjoittanut Taustavaikuttaja »

HDRisto

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 6 515
 • Liked: 7760
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #9 : 17.01.2009, 11:07:47 »
Siitä kouluttaja kansiosta poimittua.
"Rasismi on ajatusmalli, joka asettaa ihmiset paremmuusjärjestykseen sen mukaan, mihin kulttuuriin ihminen on syntynyt. Ihonvärillä, kulttuurilla, kielellä, uskonnolla, tavoilla tai pukeutumisella ei ole merkitystä".

Ja sitten Wikipediasta.
Racism is the belief that race is the primary determinant of human traits and capacities and that racial differences produce an inherent superiority of a particular race. People with racist beliefs might hate certain groups of people according to their racial groups. In the case of institutional racism, certain racial groups may be denied rights or benefits, or get preferential treatment. Racial discrimination typically points out taxonomic differences between different groups of people, even though anybody can be racialised, independently of their somatic differences. According to the United Nations conventions, there is no distinction between the term racial discrimination and ethnic discrimination.

Siis rasismilla EI olekkaan mitään tekemistä rodun kanssa ainoastaan kulttuurilla. Ja kuitenkin sama asia nollataan seuraavassa lauseessa (koulutuskansio). Wikipedia mukaan rasismi on nimenomaan tuo rotujuttu.

Ja sitten loppukevennys: Jos harrastuksesi on "race", voit olla "racer" tai "racist".

jiipik

 • Vieras
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #10 : 19.01.2009, 13:45:05 »
Tasa-arvon tikapuut:

http://www.yhdenvertaisuus.net/tikapuut/

on ainakin itselleni jonkinlainen klassikko alallaan.

Syrjimättömyystesti vai oksennustesti?

16. Kerrot kuukauden lopussa työpaikallasi, että "on taas niin vähän rahaa, kun pitää elättää veroilla noita kaikkia maahanmuuttajia". Miten kommenttiisi suhtaudutaan?
 • Sitä pidetään vitsinä (ei välttämättä hauskana).
 • Ollaan samaa mieltä ja saatetaan päivitellä Suomen lepsua pakolaispolitiikkaa.

Puuttuu vaihtoehtoja:
 • rasistisuuttasi paheksutaan ja joudut häpeämään viikon sekä joudut pomon puhutteluun
 • rasistisuuttasi paheksutaan ja saat varoituksen tai potkut

Poirot

 • Jäsen
 • *
 • Viestejä: 7
 • Liked: 0
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #11 : 30.01.2009, 12:22:07 »
Terve

Hakusessa tutkimus, jossa tuotiin esiin ensimmäisen kerran esiin väestörakenteen muutos ja siitä johtuva  työvoimapula. Muistaakseni ko. tutkimuksen johtopäätös oli, että suomi tarvitsee 1,8 miljoonaa maahanmuuttajaa työvoimapulaa paikaamaan.

Itseäni hämmästyttää kovin, että yhden tutkimuksen aikaansaama vyöry loi lisää vastaavia tutkimuksia, joita on mediassa on toisteltu ainoana totuutena niin valtiovarainministerin kuin EK:n toimesta. Kiitos avusta etukäteen.

ihminen

 • Vieras
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #12 : 14.03.2009, 12:29:12 »
HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALIVIRASTO ITÄINEN SOSIAALIASEMA
MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEEN VUOSIRAPORTTI 2005


Neuvontapisteen asiakkaat ovat varsin heterogeeninen ryhmä eri syistä ja eri kulttuureista tulleita ihmisiä. Jotta asiakaskunnan moninaisuus saataisiin näkyviin, nostetaankin raportissa yksityiskohtaisemman tarkastelun kohteeksi asiakkaita kieliryhmittäin.

Raportti rakentuu siten, että luvuissa 2 ja 3 taustoitetaan vuoden 2005 yleistä maahanmuuttajatilannetta esittelemällä Suomea ja Helsinkiä koskevia tilastoja vuodelta 2005. Tämän jälkeen luvussa 4 käydään lyhyesti läpi maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteitä ja luvussa 5 Maahanmuuttajien neuvontapisteen roolia helsinkiläisten maahanmuuttajien kotouttamisessa. Näiden taustoittavien lukujen jälkeen luvussa 6 luodaan katsaus Maahanmuuttajien neuvontapisteen vuoden 2005 asiakkaisiin ja luvussa 7 pureudutaan heidän esittämiinsä kysymyksiin ja neuvojien työhön. Luvussa 8 taas tarkastellaan suurimpia asiakasryhmiä ja näiden erityiskysymyksiä. Luvussa 2
9 pohditaan kotoutumisen haasteita neuvontapisteen asiakastyön näkökulmasta. Lopuksi esitetään tiivistelmä ja johtopäätökset.
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/87b02c004a17698a849fec3d8d1d4668/Vuosiraportti2005.pdf?MOD=AJPERES


Ammattikasvattajien näkemyksiä päiväkodin/koulun merkityksestä somalialaisen lapsen identiteetin muodostumisessa
http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Helsinki2002/VuoriMarjut2002.pdf


Maahanmuuttajaopettaja kohtaa työssään yksilön
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/10427/samhanhi.pdf?sequence=1

Romanikulttuurin erityispiirteet asumisessa
(...)Romanit itse katsovat kokevansa syrjintää vapaarahoitteisilla vuokra asuntomarkkinoilla. He ovat useita muita väestöryhmiä enemmän valtion lainoittaman asuntokannan varassa. Asuntomarkkinatilanteen kiristyessä kasvukeskuksissa on vaarana, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat syrjäytyvät asunnonjaossa. Lähes kaikkea romanien asumiseen liittyvää problematiikkaa tulisi tarkastella väestön omasta kulttuurista käsin sekä kahden erilaisen kulttuurin välisenä vuorovaikutuksena. Ongelmien ratkaisuihin vaikuttaa merkittävästi se, kuinka paljon tahdotaan antaa tilaa vähemmistön kulttuurista syntyneille ominaistarpeille ja näkökulmille. Oleellista on vahvistaa romanien omia myönteisiä voimavaroja ja korostaa heidän kulttuurinsa rikastuttavaa vaikutusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Suvaitsevaisuus on vahvuutta varsinkin tänä aikana, jolloin monikulttuurisuus lisääntyy kaiken aikaa.

Helsingissä kesäkuussa 2000
Pirjo Vesanen
ylitarkastaja
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=59767


”MINUA AHDISTAA”
- Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien
ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta

Marko Vuoriheimo
(...)Tässä tutkimuksessani lähden katsomaan, mitä yhtäläisyyksiä ja eroja on maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten kulttuurin ja kielen turvaamisessa. Tutkimuksessani keskityn siihen, kuinka lasten omaa kieltä ja kulttuuria turvataan koulussa. Kun maahanmuuttaja tai viittomakielinen sijoitetaan muiden oppilaiden kanssa samaan luokkaan, opettaja käyttää enemmistön kieltä. Miten lapsi siinä luokassa kehittelee omaa äidinkieltään? Entä omaa kulttuuriaan? Mitä kieli ja kulttuuri oikein tarkoittavat, onko sillä merkitystä opetusluokissa? Mitä ajattelevat vanhemmat ja opettajat? Lähden katsomaan heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan vähemmistökulttuurien lasten opetuksesta ja elämästä.

Tässä tutkimuksessani otan myös selvää, mitkä asiat ovat edistäneet ja estäneet vähemmistöryhmien lasten kielen- ja kulttuurin turvaamista suomenkielisten luokassa. Tutkimuksen kohteena on muutamia viittomakielisten lasten perheitä sekä muutamia maahanmuuttajaperheitä. Haastattelen myös perheiden lasten opettajia. Vanhemmille on kertynyt vuosien varrelta runsaasti tietoa, taitoa ja kokemuksia, joita voitaisiin hyödyntää erilaisissa koululuokissa. Näiden tietojen avulla koulun henkilökunta voisi kehittää ammattitaitoaan ja myös opettajakoulutusta voitaisiin parantaa. (...)
http://thesis.jyu.fi/05/URN_NBN_fi_jyu-20053.pdf


VANHEMMUUS MAAHANMUUTTAJAKONTEKSTISSA
– Sosiokulttuurisen sopeutumisen haasteet

(...)
Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena ja aineistoksi kerättiin harkinnanvaraisella otannalla kuusi kappaletta maahanmuuttajavanhempien teemahaastatteluja. Näiden monikulttuuristen perheiden käytännön elämää, arkea ja haasteita tarkasteltiin tapauskohtaisesti. Asenteet, mielipiteet, aidot kokemukset ja mahdolliset pettymykset sekä onnistumiset pyrittiin saamaan kuuluville. Tulososuuden aineistokatkelmat ovat suoria lainauksia nauhoitetuista ja litteroiduista haastatteluista.(...)
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/8759/URN_NBN_fi_jyu-2005171.pdf?sequence=1


Maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijalasten katoamiset
Opas viranomaisten yhteistyöstä lasten katoamisissa ja niihin liittyvissä ilmiöissä

Ulkomaalaistaustaisia lapsia oleskelee Suomessa erilaisin oikeudellisin perustein. He voivat oleskella maassa turvapaikanhakijoina, viisumilla tai oleskeluluvalla. Osa heistä on saanut Suomen kansalaisuuden.

Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyessä ovat maahanmuuttoasioista vastaavat viranomaiset ja järjestöt joutuneet tekemisiin erilaisten ulkomaalaisiin ja ulkomaalaistaustaisiin lapsiin liittyvien ilmiöiden kanssa. Tällaisia ovat lasten katoaminen Suomesta, poikien ja tyttöjen ympärileikkaukset, pakkoavioliitot, kunniaväkivalta, lapsikaappaukset ja lapsikauppa. Lapsen katoaminen voi olla itsenäinen ilmiö tai se saattaa liittyä mihin tahansa edellä luetelluista ilmiöistä. Useimmat näistä ilmiöistä ovat harvinaisia suomalaisessa yhteiskunnassa eivätkä viranomaiset ja järjestöt aina tunnista tilannetta. Niillä ei ole tietoa miten toimia, mitä lainsäädäntöä tällaisiin tilanteisiin tulisi soveltaa tai olemassa oleva lainsäädäntö on puutteellinen.(...)
http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/07_julkaisu/thj370.pdf


Pari loppukevennystä

Dialogi 4/2002
http://dialogi.stakes.fi/NR/rdonlyres/F7FDF3E6-F04A-487A-92C1-228B8225C9A7/0/dialogi20024.pdf

Ja erittäin hieno "animaatio" Kotoutumiskaari http://www.redcross.fi/ext/kotopolku/tiedostot/kotoutumiskaarianimaatio.swf ;D

KphS

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 559
 • Liked: 24
 • Kööpenhaminan Sanomat
  • Kööpenhaminan Sanomat
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #13 : 20.03.2009, 00:05:38 »
Hieno tuo loppukevennys!

Lainaus
Ruotsalaisen kurdinaisen Fadimen murha nosti keväällä kohun jo pitkään tunnetuista ns. kunniamurhista, joissa sukulaismies murhaa sukulaisnaisen, koska tämä on hänen mielestään tuottanut suvun miehille häpeää. Oli ikävää, että asiaan herättiin vasta, kun uhri oli riittävän kaunis ja rohkea. Fadimehan oli uhmannut sukuaan uskaltamalla puhua murhauhasta julkisuudessa.

Jotta myös suomalaisten miesten perheväkivaltaan alettaisiin toden teolla puuttua, tarvitaan varmaan nuori ja kaunis suomalainen naisuhri, joka on ennen kuolemaansa ehtinyt kertoa Maarit Tastulan tai Mirja Pyykön haastattelussa tilanteestaan.

Tavallaan molemmissa on kysymys samasta asiasta:

kunniamurhia on ikään kuin ymmärretty kulttuuriin kuuluvina samaan tapaan kuin suomalaisten miesten humalassa tehtyjä tappojakin. Jotta kulttuuri osattaisiin asettaa oikeaan paikkaan eli alisteiseksi kaiken ylittäville ihmisoikeuksille, tarvitaan luultavasti vielä suurta, ajatuksia kirkastavaa keskustelua.

-Riitta Viialainen, Stakes, 2002
Asun Tanskassa eli olen itsekin maahanmuuttaja. / En edusta kantaväestöä.

gloaming

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 000
 • Liked: 1052
 • sosiokulttuurinen epätasapaino
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #14 : 20.03.2009, 00:20:23 »
Hieno tuo loppukevennys!

Lainaus
Ruotsalaisen kurdinaisen Fadimen murha nosti keväällä kohun jo pitkään tunnetuista ns. kunniamurhista, joissa sukulaismies murhaa sukulaisnaisen, koska tämä on hänen mielestään tuottanut suvun miehille häpeää. Oli ikävää, että asiaan herättiin vasta, kun uhri oli riittävän kaunis ja rohkea. Fadimehan oli uhmannut sukuaan uskaltamalla puhua murhauhasta julkisuudessa.

Jotta myös suomalaisten miesten perheväkivaltaan alettaisiin toden teolla puuttua, tarvitaan varmaan nuori ja kaunis suomalainen naisuhri, joka on ennen kuolemaansa ehtinyt kertoa Maarit Tastulan tai Mirja Pyykön haastattelussa tilanteestaan.

Tavallaan molemmissa on kysymys samasta asiasta:

kunniamurhia on ikään kuin ymmärretty kulttuuriin kuuluvina samaan tapaan kuin suomalaisten miesten humalassa tehtyjä tappojakin. Jotta kulttuuri osattaisiin asettaa oikeaan paikkaan eli alisteiseksi kaiken ylittäville ihmisoikeuksille, tarvitaan luultavasti vielä suurta, ajatuksia kirkastavaa keskustelua.

-Riitta Viialainen, Stakes, 2002

Unnerving, kiitos vaan tästäkin. Tämän illan *itutuskiintiö alkaa olla siinä määrin täynnä, että taidan poikkeuksellisesti lähteä vielä torstai-ilta perjantaiaamukaljalle.

Jaa että suomalaismiesten humalassa tehtyjä tappoja on ymmärretty kulttuuriin kuuluvina vastaavasti kuin kunniamurhia? Idioottimaisin analogian yritys ehkä ikinä ja vielä akateemisesti koulutetun (kuinkas muuten) tekemänä. Sikäli kun olen huomannut, humalassa tai ei tehdyistä tapoista seuraa Suomessa vankeusrangaistus. Suomessa ymmärretään tappamista kulttuuriin kuuluvana? Mielipuolinen väite.
Jag stöder Feministiskt initiativ. Våga vara feminist! Feministiskt initiativ - Det tredje största partiet i Simrishamn.

MW

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 24 278
 • Liked: 18449
 • Kiltti ja ystävällinen, mutta niin nuiva.
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #15 : 20.03.2009, 00:25:19 »
Kesäpäivä Kunniamurha Kangasalla.

http://www.radio957.fi/?area=uutiset&iidee=7000000000026190

Rutiininomaisesti.

ihminen

 • Vieras
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #16 : 20.03.2009, 11:41:23 »
Lainaus
kunniamurhia on ikään kuin ymmärretty kulttuuriin kuuluvina samaan tapaan kuin suomalaisten miesten humalassa tehtyjä tappojakin. Jotta kulttuuri osattaisiin asettaa oikeaan paikkaan eli alisteiseksi kaiken ylittäville ihmisoikeuksille, tarvitaan luultavasti vielä suurta, ajatuksia kirkastavaa keskustelua.

-Riitta Viialainen, Stakes, 2002

 :-X

Hieno vertaus!

Missähän asemassa kyseinen henkilö on koneistossa tällä hetkellä?

Alceste

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 668
 • Liked: 3
 • Kyynikko ja ikävä ihminen, vetelä vasurilibertaari
Vs: Linkkejä suvaitsevaisuuden äärelle
« Vastaus #17 : 12.04.2010, 15:35:49 »
Saattaa olla ihan väärä ketju, mutta modet siivotkoon kovalla kädellä sitten.

Monen mutkan kautta -taksiblogi kohtaa ugandalaisen asiakkaan täällä. Tarina on erilainen kuin voisi joku luulla, mutta on silti järkyttävä.
"At last, the gods remove cock from fucking ass."
--Quintus Lentulus Batiatus

"'Suosi suomalaista' on nykyään ainakin rasistinen ilmaisu. Joutsenmerkki ja suomenlippu ovat rasistisen tuotteen merkkejä. Suomalainen peruna on rasisti."
--Sotakoira@Muro

Tagit: