Kirjoittaja Aihe: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?  (Luettu 253108 kertaa)

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 858
 • Liked: 42027
 • Nigra sum, sed formosa
Suomesta on viimeisen sukupolven aikana pyritty rakentamaan monikulttuurista yhteiskuntaa. Mutta miksi tätä halutaan tehdä, on vielä vuosikymmentenkin jälkeen selvittämättä. Ainakaan mitkään järkisyyt eivät puolla monikultturismia, koska jokaiselle avoimesti maailmaa katsovalle monikultturismin täydellinen epäonnistuminen on täysin selvä ja kiistämätön reaalimaailman fakta. Vaikka selkeitä, objektiivisia perusteita monikultturismi-ideologialle ei olekaan, se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sille olisi syitä. Monta kertaa nämä syyt löytyvät ihmisen psykologiasta eivätkä niinkään mistään yhteiskunnallisista tarpeista. Poikkeuksena on vain yksi monikulttuuristamisen muoto, jota tavallisesti ei tiedosteta eikä juhlapuheissa mainita. Tähän palataan kirjoituksen loppupuolella. Seuraavassa pyrin jaottelemaan ja hahmottelemaan syitä monikulttuuristamiseen, josta tulen tuttavallisemmin käyttämään termiä "mokutus". Allaolevassa luettelossa esiintyvät mokutuksen lajit yleisimmästä harvinaisimpaan:

1. Trendimokutus

2. Ideologiamokutus

3. Opportunismimokutus

4. Destruktiomokutus


Jokainen mokutuksen laji saa seuraavassa lyhyen selityksen ja kuvauksen samassa järjestyksessä.

TRENDIMOKUTUS eli pintamokutus

Tämä on mokutuksen kaikkein banaalein muoto ja samalla yleisin. Trendimokutuksen harrastaja ei tavallisesti ole yhteiskunnallisesti tiedostava yksilö eikä hän ole vaivautunut ajattelemaan tai kyseenalaistamaan asioita: hän kannattaa mokutendenssejä, koska kokee kaikkien muidenkin niin tekevän, koska kokee sen olevan muodikasta tai koska kokee, että se erottaa hänet nk. juntista.

Trendimokuttajaan tarttuvat herkästi mediassa pyörivät, pinnalliset hokemat, kuten "emme voi eristäytyä", "onhan meillä varaa", "kansainvälisyys on tätä päivää" tai "ilman mamuja Suomi näivettyy". Trendimokuttaja kuulee tätä psyykkausta kaikkialta eikä hänellä ole aikaa, tarmoa tai intellektiä kyseenalaistaa kuulemaansa, vaan hän välittää samaa viestiä eteenpäin vaikuttaakseen ajan hermollaolevalta tai avarakatseiselta, mikä koetaan hyveenä.

Jo pelkkä sana "monikulttuurisuus" kuulostaa trendimokuttajasta hyvältä, koska koostuuhan se ensinnäkin "kulttuurista", mikä tarkoittaa monenlaisia mukavia asioita, kuten musiikkia, konsertteja, katukahviloita, kuvataidetta, traditioita, viinilasillista ja elokuvia. Kun tähän kaikkeen vielä liitetään etuliite "moni-", sen täytyy moninkertaistaa kaikki trendimokuttajan arvostamat kulttuurikokemukset - ainakin trendimokuttajan uskon mukaan.

Jos trendimokuttajan tajuntaan saa kulkemaan viestin, jonka mukaan monikulttuurisuus aiheuttaa ongelmia, ne johtuvat vain siitä, että monikulttuurisuus on Suomessa niin uusi asia, mutta muualla siitä nautitaan täysin siemauksin.

IDEOLOGIAMOKUTUS eli aatemokutus

Ideologiamokuttaja on jo harvinaisempi, vaikka heitäkin on Suomessa satojatuhansia. Ideologiamokuttaja on saattanut laajaltikin ajatella asioita ja tutustua yhteiskunnallisiin asioihin, mutta hänen päässään ei ole oivallusta monikulttuurisuuden olemuksesta, koska ideologiamokuttaja tulkitsee kaiken havaintoaineksensa marksilaisuudesta käsin. Kiteytettynä tämä tarkoittaa sitä, että vika ei ole milloinkaan yksilössä tai edes yksilöissä, vaan aina ympäröivässä yhteiskunnassa ja "systeemissä" ja että kaikki ihmiset ovat syntyjään samanlaisia ja samoilla kyvyillä varustettuja, mutta että ympäröivän yhteiskunnan riisto, tukahduttaminen tai vastavuoroisesti sen tarjoama hyväksyntä ja tuki aiheuttavat kaikki ihmisyksilöiden ja etnisten ryhmien väliset erot.

Ideologiamokuttajan mukaan kaikki ihmiset muuttuvat hyviksi ja hyödyllisiksi yhteisön jäseniksi, jos heille vain tarjotaan kyllin vastikkeetonta rakkautta ja rahaa. Se, että jotkut ihmiset tai ihmisryhmät eivät ole hyviä tai hyödyllisiä yhteisön jäseniä, johtuu siitä, että olemme torjuneet heidät tai jättäneet heidät vaikeuksiin. Ja vaikka emme olisikaan, emme kuitenkaan ole tarpeeksi jakaneet omasta hyvästämme. Marksilaisen ihmiskäsityksen omaavan mielestä siis rikollinen itse ei ole syypää tekemiinsä rikoksiin, vaan syypää olet sinä. Ja minä. Ja koko yhteiskunta.

Ideologiamokuttaja kannattaa globaalia kommunismia ja kaiken jakamista. Hänelle kaikki ihmiset ovat yhtä hyödyllisiä, paitsi tietenkin ne, jotka saavat jotain aikaan, koska he ovat riistäjiä ja vievät toisten rahat, resurssit ja tilaisuudet. Niinpä ideologiamokuttaja, vaikka sanoo tasa-arvoa kannattavansakin, vihaa kaikkia niitä ryhmiä, jotka ovat vaivojaan säästämättä ja itsekuria harjoittamalla saaneet asiansa hyvälle tolalle, sillä hän ei näe heitä esimerkillisinä ihmisinä, vaan rakenteellisia sortomekanismeja hyväksi käyttävinä, pahimmillaan rasistisina ihmisinä. Vastaavasti kaikki laiskat, rikolliset ja höntit ideologiamokuttaja näkee suurina sankareina, riiston ja sorron uhreina.

Jos ideologiamokuttajan tajuntaan saa kulkemaan viestin, että monikulttuurisuus aiheuttaa ongelmia, ne johtuvat vain siitä, että meillä on rasismia ja rakenteellista sortoa emmekä ole sijoittaneet tarpeeksi "kotouttamiseen".

OPPORTUMISMIMOKUTUS eli hyötymokutus

Tämä on älyllisesti toiseksi rehellisin mokutuksen muoto heti destruktiomokutuksen jälkeen. Opportunistimokuttaja on henkilö, jonka toimeentulo, ammatillinen ura tai akateeminen pätevyys riippuu monikultturismista. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa asuntosijoittaja, joka vuokraa asuntoja maahanmuuttajia asuttavalle taholle. Lisäksi tulevat kaikenmoiset yhteiskunnalliset parasiitit, kuten "tutkijat", "dosentit", monikulttuurisuuskoordinaattorit ja "monikulttuurisuusasiantuntijat". Puhdas opportunismimokuttaja saattaa tiedostaa valtavat monikulttuurisuuden ongelmat, mutta ne ovat hänestä yhdentekeviä, koska hänen oma uransa tai bisneksensä kohenee aina jokaista uutta maahantulevaa sandaaliparia kohden. Opportunismimokuttaja saattaa olla naiivi ja kuvitella, että poliitikot kyllä ajan oloon hoitavat nämä ongelmat, mutta vielä nyt on aika hyötyä tästä trendistä rahallisesti tai uran puitteissa: hän ei välttämättä ymmärrä olevansa osa ongelmaa, joka voi lopulta tuhota koko eurooppalaisen yhteiskunnan, sen vaurauden ja arvot.

Jos opportunistimokuttajan tajuntaan saa kulkemaan viestin, että monikulttuurisuus aiheuttaa ongelmia, ne johtuvat vain siitä, että juuri hän tai hänen toimialansa ei ole saanut tarpeeksi resursseja ratkaistakseen ongelmat. Tosin osa opportunistimokuttajista ei edes välitä ongelmista, koska he ovat sokaistuneet omasta poliittisesta tai akateemisesta vallastaan tai huumaantuneet oman bisneksensä kasvusta.

DESTRUKTIOMOKUTUS eli tuhomokutus

Tämä on kaikkein hämmästyttävin mokutuksen muoto eikä tästä yleensä edes puhuta. Jotkut jopa kokevat tästä puhumisen vaikeana ja kiellettynä. Destruktiomokuttaja poikkeaa kaikista edellisistä mokuttajatyypeistä sikäli, että hän on täysin tietoinen siitä, että monikultturismi on yhteiskunnallisesti erittäin haitallinen ja vaarallinen ideologia. Ja juuri siksi hän sitä kannattaakin. Sillä on niin, että maailmassa on toimijoita, joiden tavoitteena on sosiaalisen kaaoksen, väkivallan, rasismin, köyhyyden ja pelon luominen. Miksi kukaan haluaisi mitään näin sairasta? Koska luomalla ongelmia voidaan lisätä valvontaa ja kontrollia ja vähentää yksilönvapauksia, demokratiaa ja sananvapautta. Destruktiomokuttaja tajuaa, että ihmisten vapaa tahto ja demokratia ovat hänen tavoitteidensa tiellä. Siksi demokratia on tuhottava. Se voidaan tuhota juuri monikulttuurisuudella ja sen luomalla kaaoksella poikkeustiloineen ja kiristyvine lakeineen. Lisäksi kaavaan kuuluu keinotekoisten uhkien luominen. Näitä uhkia ovat "vihapuhe", "rasismi", nationalismi, "äärioikeistolaisuus" ja terrorismi. Näiden varjolla voidaan sananvapautta rajoittaa samoin kuin poliittiset oikeudet voidaan "rajata" vain tietylle taholle, hyödylliselle idiootille, joka edistää destruktiomokuttajan agendaa.

Vaikka destruktiomokuttajia esimerkiksi Suomessa on hyvin vähäinen määrä, vain korkeintaan joitakin kymmeniä ihmisiä, on heillä suuri poliittinen valta, johon on yhdistetty taloudellisten tekijöiden osittainen hallinta ja median melko pitkälle menevä kontrolli. Koska destruktiomokuttajien valta mediaan on huomattava, he voivat helposti kätkeä omat intentionsa ja naamioida oman agendansa "humaanisuuteen", "suvaitsevaisuuteen" ja "tasa-arvoon" ja kuorruttaa kaiken "välttämättömyydellä", "terrorismin vastaisella taistelulla", kansainvälisellä kehityksellä ja "vastuun jakamisella". Täytyy kuitenkin muistaa, että huolimatta mahdistaan monella yhteiskunnallisella alalla olisivat destruktiomokuttajat voimattomia, ellei heidän apunaan olisi miljoonapäistä hyödyllisten idioottien laumaa, joka koostuu yllämainituista muista mokuttajaryhmistä, joita destruktiomokuttaja puolestaan manipuloi ja yllyttää jakaen heille rahaa ja mediatilaa.

Huomattakoon myös, että edellämainittujen ideologiamokuttajien joukkoon kuuluu alalajina niinikään Länsimaiden tuhoa ajavia ja toivovia ryhmiä, mutta nämä eivät ole varsinaisia saatanallisia destruktiomokuttajia, koska edelliset pyrkivät demokratiaan tuhoamalla järjestäytyneen yhteiskunnan rakenteet, mutta jälkimmäinen haluaa tuhota demokratian mutta vahvistaa uuden rakenteen, joka tähtää totalitarismiin ja orwelliaaniseen helvettiin.

Jos destruktiomokuttajan tajuntaan saa kulkemaan viestin, että monikulttuurisuus aiheuttaa ongelmia, hän ilahtuu suuresti!

Keskustelua?
« Viimeksi muokattu: 30.12.2012, 23:12:21 kirjoittanut Eino P. Keravalta »
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Jouko

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 11 824
 • Liked: 888
 • Jouko Lilja
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #1 : 30.12.2012, 22:41:30 »
Eurohuuma on yhteinen nimittäjä noille kaikille mokuttajaryhmille. Se liittyy tietysti jo paljon puhuttuun globalisaatioon, intenationalismiin, uuteen maailmanjärjestykseen. Siinä kansalliset rajat ja ominaispiirteet hävitetään, jos siihen yleensä kyetään ilma valtavaa kaaosta koska vastarinta ihmisten mielissä nousee koko ajan.
“Raja railona aukeaa.Edessä Aasia, Itä.Takana Länttä ja Eurooppaa;varjelen, vartija, sitä.”

Uuno Kailas

Suomessako jokin mamujen aiheuttama huumeongelma? Ja khatin kontit!

Komediaa, parodiaa, sarkasmia ja ivaa; lakonisuutta ja kyynisyyttä unohtamatta

Nyökkäily; Tuo aikamme valtiomiestaito

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 858
 • Liked: 42027
 • Nigra sum, sed formosa
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #2 : 30.12.2012, 22:53:19 »
Lainaus
Eurohuuma on yhteinen nimittäjä noille kaikille mokuttajaryhmille.

Samaa mieltä, joskin hurjimmat visionäärit haaveilevat jo afrikkahuumasta..

Tosin itse en näe eurohuumaa syynä, vaan tarkoin harkittuna työkaluna, jolla tavoitellaan kansallisvaltioiden ja sitämyöden demokratian tuhoa.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Pikipoika

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 302
 • Liked: 21
 • Monokulttuuriaktivisti
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #3 : 30.12.2012, 22:56:52 »
Kirpeä analyysi ja varsin toimiva jaottelu. Kiitos Eikka!

Löytyisköhän noiden tuhomokuttajien joukosta ne kiivaimmat nettisensuroijat? Tuolle ryhmälle hyvin hallinnassa olevat tiedotusvälineet lienevät ensiarvoisen tärkeitä. Netin avoimuus muodostaa heille suuren uhan. Varsinkin nimimerkit.
--- Kaikilla on oikeus mielipiteisiini ---

Uuno Nuivanen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 839
 • Liked: 52818
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #4 : 30.12.2012, 22:58:27 »
Lainaus
Keskustelua?

Eino, sä oot guru. (http://smileys.emoticonsonly.com/emoticons/b/bow_down_before_you-960.gif)

Luojan kiitos siitä, että et ole vihollisen puolella.  :)  Siellä voisit kyllä tienata..  :flowerhat: na.

B52

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 5 503
 • Liked: 2631
 • Tylsä hetero
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #5 : 30.12.2012, 23:03:39 »
Hieno kirjoitus, mutta miksi peräkammarissa, kylänraitille kuuluisi, tai tupaan.
On kumma miten vähän saa aikaan, jos vain lakkaa yrittämästä. Paula 8v.


VirtuteEtArmis

 • Jäsen^^
 • **
 • Viestejä: 242
 • Liked: 20
 • Si vis pacem, para bellum
  • Kirjoituksia uppoavasta Lännestä
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #7 : 30.12.2012, 23:17:01 »
Näihin ryhmiin voisi jo alkaa sijoittamaan näitä enemmän tai vähemmän tunnettuja mokuttajia.

Loistava avaus!

Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 858
 • Liked: 42027
 • Nigra sum, sed formosa
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #8 : 30.12.2012, 23:21:31 »
Ai niin, sellainen itsestäänselvyys unohtui sanoa, että mielestäni mokuttaja voi kuulua useampaan kuin yhteen ryhmään samalla kertaa, joskin jokin mokupiirre on yleensä dominantti.
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Uuno Nuivanen

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 839
 • Liked: 52818
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #9 : 30.12.2012, 23:29:20 »
Jo pelkkä käsite 'mokutus' on useimmille vieras. Tuo avaa jo sen niin hyvin, että ansaitsee stickyn. Äärettömän hyvin jäsenneltykin. Tuo on vaatinut tunteja ja päälärin kiljua.

Kielen hallinta vaan jyrää niin, että pyyhin tästä jo pois mutinoitani häpeän pelossa. Kaksirivisellä soittelevat pulastapelastajatkin.  :)

ElenaDaylights

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 278
 • Liked: 327
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #10 : 30.12.2012, 23:48:38 »
Miten voi enää keskustella jos jasso tyhjeni ensimmäisellä kolikolla?  :D

No hiukkasen : Yhteinen nimittäjä koko komppanialle on sekin etteivät ne kykene hahmottamaan, kuka kaiken maksaa. Ne tyytyvät vaan olettamaan aina että se on joku toinen osapuoli  :facepalm:
hei punakommarit, minkä kenttäoikeuden päätöksellä? mehän ollaan metsässä!

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 51 564
 • Liked: 96164
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #11 : 30.12.2012, 23:56:09 »
Eikka rokkaa vahvasti!

Ja kun tässä nyt laarittamaan alettiin, niin tuolta löytyy hyödyllisten idioottien luokittelu
http://hommaforum.org/index.php/topic,58386.msg787733.html#msg787733 (pari näytöllistä tuosta alaspäin)
— Monikulttuuri = Kulttuurien sota
— Maahanmuutto = Intiaanien kohtalo
— Velka maailmanhalaukseen = Jälkeläiset velkaorjksi
— Ei omaisuutta = Systeemiriippuvainen orja
— Vihreä siirtymä = Kallis luontotuho
— Hiilineutraalius = VHM:n kuristus
— Lopputulosten tasa-arvo = tuho lähtökohtien tasa-arvolle
— Missä N, siellä R

alussaolisana

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 289
 • Liked: 3759
 • 17 v.
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #12 : 31.12.2012, 00:36:06 »
Hyvä Eino!

Olisko trendimokutuksen ja ideologiamokutuksen alalaji, vai kaiken mokutuksen pohjavirta, nimittäin "Genitaalimokutus"? Kun seksuaalinen eksotiikan himo sumentaa kaiken järjen ja logiikan. Monikulttuurinen unelma on jonkinlainen elokuvien New York, jossa kauniit ihmiset kaikenlaisista etnisistä taustoista täyttävät kadut ja kahvilat ja ilmassa väreilee ihana erotiikka. Siinä ei totuus, hinta tai karvaat kokemukset merkitse mitään, kun tätä utopiaa rakennetaan.
"Harmageddonin tapahtumapaikka sijaitsee nykyisessä Israelissa Afulan kunnassa (38 900 asukasta) ja sinne voi ajaa valtatie 66:a pitkin. Kunta mainostaa itseään sloganilla "Afula, hauska paikka asua"."

Tykkimies Pönni

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 326
 • Liked: 2806
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #13 : 31.12.2012, 00:44:20 »
Tää voi olla koko Homman merkittävin avaus. Terveessä yhteiskunnassa Eino olisi bongattu jo ala-asteella valppaiden opettajien toimesta ja hänelle olisi tarjottu stipendiaattia mihin tahansa hänen mieltymystensä mukaiseen kouluun mihin rahalla pääsee.


Kauhea Ihmismäinen Otus

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 068
 • Liked: 2131
 • VKKHM eli Paheksuttavuuden Kuningasvärisuora
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #14 : 31.12.2012, 00:48:21 »
5. Itseinhomokutus

Destruktiomokutuksten synkästä kellarista kotoisin oleva veli on itseinhomokutus eli halu tehdä Suomesta ehdon tahdoin monikulttuurisen koska suomalainen kulttuuri on niin syvältä, että kaiken muun on pakko olla parempaa. Tämä tunne on tietenkin vahvistunut kun on käynyt ihailemassa maailman värinää eksoottisissa turistikohteissa, joissa ei ole tuppisuita, pakkasta, kännipuukkohippaa, takapajuisuutta, spurguja, työttömiä, heikompaa ainesta, jne. (tai ainakaan turistina ei ole ehtinyt tätä huomaamaan).
Pienetureiällinen lesbotransnainen

törö

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 22 489
 • Liked: 10572
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #15 : 31.12.2012, 00:48:59 »
Eikan kannattaisi kerätä tuollaiset kirjoitukset talteen ja lähettää kustantajille ihmeteltäväksi. Jos ei kiinnosta niin omakustanteitakin saa kirjastoihin ja kirjakauppoihin jos aktiivisuutta vain riittää.

Nikopol

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 847
 • Liked: 917
 • Tavattavissa seuraavan kerran toukokuussa.
  • Jälki-istunto
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #16 : 31.12.2012, 01:12:19 »
Samaa olen ihmetellyt, ja yhä vahvemmin näyttää Ruotsin malliin siltä että 5. Pelkomokutus: ei uskalla olla olematta mukana Minervan kelkassa. Julkinen kyseenalaistaminen aiheuttaa monissa piireissä ostrakismoksen. Eukon kavereiden kanssa ollaan oltu tuttuja jo 20 vuotta; facebookavautuminen omalla nimellä esim Abuhannakaustista olisi sosiaaalinen itsemurha. Itse tosin pidän julkiminäni hiljaisuutta sotajuonena. Sleeperinä linjojen takana.

Yllättävän moni sellainen joka on julkisuudessa hiljaa tai myötäilee on sisimmissään kivenkova nuivisti. Eihän pk-seudulla voi millään välttyä mokuilun haitoilta. Ellei ole aatteellinen mokuttaja tai seinähullu.
"[romanianromani]kopla valitsi uhreiksi iäkkäitä naisia välttyäkseen yhteenotoilta miesten kanssa." Keski-Uusimaa
"Kenet Jeesus hakkaisi?" kmruuska 2012

Jaakko P.

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 932
 • Liked: 151
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #17 : 31.12.2012, 01:24:20 »
5. Itseinhomokutus

Taitaa mennä trendimokutuksen sekaan koska trendinähän on ollut Suomen ja suomalaisten haukkuminen, suomalaisten toimesta, jo kauan. Eli uskotaan niihin sisällöttömiin iskulauseisiin ja toistellaan niitä.
Perunanenät, juntit, tuulipukukansa, kaljasieppoja lätkäfaneja, Euroopan väkivaltaisin kansa, ujo ja rujo ja mykkä kansa.
Olen todennut, että kaikki on rasismia. Paitsi mokutus.

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 51 564
 • Liked: 96164
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #18 : 31.12.2012, 01:26:21 »
Samaa olen ihmetellyt, ja yhä vahvemmin näyttää Ruotsin malliin siltä että 5. Pelkomokutus: ei uskalla olla olematta mukana Minervan kelkassa. Julkinen kyseenalaistaminen aiheuttaa monissa piireissä ostrakismoksen. Eukon kavereiden kanssa ollaan oltu tuttuja jo 20 vuotta; facebookavautuminen omalla nimellä esim Abuhannakaustista olisi sosiaaalinen itsemurha. Itse tosin pidän julkiminäni hiljaisuutta sotajuonena. Sleeperinä linjojen takana.

Yllättävän moni sellainen joka on julkisuudessa hiljaa tai myötäilee on sisimmissään kivenkova nuivisti. Eihän pk-seudulla voi millään välttyä mokuilun haitoilta. Ellei ole aatteellinen mokuttaja tai seinähullu.
> 6. Mukamokutus (itsesuojelumokutus, näennäismokutus)
— Monikulttuuri = Kulttuurien sota
— Maahanmuutto = Intiaanien kohtalo
— Velka maailmanhalaukseen = Jälkeläiset velkaorjksi
— Ei omaisuutta = Systeemiriippuvainen orja
— Vihreä siirtymä = Kallis luontotuho
— Hiilineutraalius = VHM:n kuristus
— Lopputulosten tasa-arvo = tuho lähtökohtien tasa-arvolle
— Missä N, siellä R

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 51 564
 • Liked: 96164
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #19 : 31.12.2012, 01:27:58 »
5. Itseinhomokutus

Destruktiomokutuksten synkästä kellarista kotoisin oleva veli on itseinhomokutus eli halu tehdä Suomesta ehdon tahdoin monikulttuurisen koska suomalainen kulttuuri on niin syvältä, että kaiken muun on pakko olla parempaa. Tämä tunne on tietenkin vahvistunut kun on käynyt ihailemassa maailman värinää eksoottisissa turistikohteissa, joissa ei ole tuppisuita, pakkasta, kännipuukkohippaa, takapajuisuutta, spurguja, työttömiä, heikompaa ainesta, jne. (tai ainakaan turistina ei ole ehtinyt tätä huomaamaan).

Öh ... heh heh ... homoetnofobiamokutus?
— Monikulttuuri = Kulttuurien sota
— Maahanmuutto = Intiaanien kohtalo
— Velka maailmanhalaukseen = Jälkeläiset velkaorjksi
— Ei omaisuutta = Systeemiriippuvainen orja
— Vihreä siirtymä = Kallis luontotuho
— Hiilineutraalius = VHM:n kuristus
— Lopputulosten tasa-arvo = tuho lähtökohtien tasa-arvolle
— Missä N, siellä R

Ajattelija2008

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 671
 • Liked: 12588
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #20 : 31.12.2012, 01:28:20 »
Loistava yhteiskunnallinen analyysi Eino P:ltä. Itse Karl Marx kalpenisi kateudesta lukiessaan tuota tekstiä.

Itse olen ajatellut "destruktiomokuttajilla" stalinisteja, jotka haluavat luoda väkivaltaa, köyhyyttä ja kaaosta. Stalinistit sijoittuvat Eino P:n mallissa idelogisiin mokuttajiin. Mutta toden totta, on myös toinen, hyvin pieni destruktiomokuttajien ryhmä, joka ajaa omia diktatuuri- tai taloudellisia pyrkimyksiään.

Keskustelu pitää siirtää Kylänraitille tai Salonkiin.

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 51 564
 • Liked: 96164
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #21 : 31.12.2012, 01:32:57 »
Toppermokutus

Paremmaksi paneva mokuttaja on paaviakin paavillisempi, ja tekee uuden ennätyksen parodiahorisontin kallistamisessa, koska haluaa olla paras ja pyhin.
— Monikulttuuri = Kulttuurien sota
— Maahanmuutto = Intiaanien kohtalo
— Velka maailmanhalaukseen = Jälkeläiset velkaorjksi
— Ei omaisuutta = Systeemiriippuvainen orja
— Vihreä siirtymä = Kallis luontotuho
— Hiilineutraalius = VHM:n kuristus
— Lopputulosten tasa-arvo = tuho lähtökohtien tasa-arvolle
— Missä N, siellä R

Tykkimies Pönni

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 3 326
 • Liked: 2806
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #22 : 31.12.2012, 01:37:18 »
5. Itseinhomokutus

Taitaa mennä trendimokutuksen sekaan koska trendinähän on ollut Suomen ja suomalaisten haukkuminen, suomalaisten toimesta, jo kauan. Eli uskotaan niihin sisällöttömiin iskulauseisiin ja toistellaan niitä.
Perunanenät, juntit, tuulipukukansa, kaljasieppoja lätkäfaneja, Euroopan väkivaltaisin kansa, ujo ja rujo ja mykkä kansa.

Itseasiassa itseinhomokutus menee aatemokutuksen lokeroon. Perustelen hieman.
Stereotyyppinen trendimokuttaja istuu usein trendikahvilassa kavereittensa kanssa posket punaisena ja iloisena. Kiloja ei ole vielä paljon kertynyt. Hippikuteet jne. Trendimokuttaja ei inhoa itseään.
Ideologiamokuttaja taas on naama harmaana vihreiden kunnallisvaaliehdokkaana. Hän ei hymyile. Olohuoneen seinällä Che Guevara ja maksassa arvet liian monista punkkupulloista. Hän inhoaa itseään ja haluaa kaikkien muidenkin elämän mahdollisimman huonoksi.   
« Viimeksi muokattu: 31.12.2012, 18:05:24 kirjoittanut samuliloov »

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 51 564
 • Liked: 96164
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #23 : 31.12.2012, 01:40:58 »
Aiheeseen liittyen: http://hommaforum.org/index.php/topic,49354.0.html
Suuri "mokutuksen motivaatiot" -äänestys, vaihe 1: vaihtoehtojen keräys

Ketju meni kiinni ennen äänestystä, mutta tuolta löytyy selityksiä tälle ilmiölle.
— Monikulttuuri = Kulttuurien sota
— Maahanmuutto = Intiaanien kohtalo
— Velka maailmanhalaukseen = Jälkeläiset velkaorjksi
— Ei omaisuutta = Systeemiriippuvainen orja
— Vihreä siirtymä = Kallis luontotuho
— Hiilineutraalius = VHM:n kuristus
— Lopputulosten tasa-arvo = tuho lähtökohtien tasa-arvolle
— Missä N, siellä R


Eino P. Keravalta

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 32 858
 • Liked: 42027
 • Nigra sum, sed formosa
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #25 : 31.12.2012, 12:39:59 »
Kiitos vastaajille heidän hyvistä näkökulmistaan. Omaa malliani en tietenkään pitänyt minään lopullisena totuutena, vaan keskustelunavauksena ja työkaluna, jolla mokutusta voidaan hahmottaa.

On nimittäin niin, ettei mokutus ole mikään monoliitti. Siitä vain saa helposti sellaisen käsityksen, koska se on kaikkialle läpitunkenut ja verhoutunut välttämättömyyden ja moraalisuuden valhekaapuun. Tosiasiallisesti mokuttamiselle on useita motiiveja, jotka ovat keskenäänkin välillä ristiriitaisia. Tutkimalla näitä fasadin takana olevia motiiveja huomaamme, että niistä, jotka ajavat monikultturismia, kovin harva taho loppujen lopuksi edes ajaa itse monikulttuuria, vaan jotakin muuta, ja monikulttuurisuus on tässä vain työkaluna, savuverhona ja egon palvelijana.

Esimerkiksi trendimokuttaja ei niinkään aja monikultturismia, vaan haluaa paistatella trendikkyyden ja edistyksellisyyden valossa sekä saada omalle egolleen hyväksyntää.

Ideologiamokuttajakaan ei ensisijaisesti aja monikultturismia, vaan hänen päämääränään on nähdä kaikki yhteiskunnan ilmiöt marksilaisen maailmankäsityksen läpi ja monikultturismi on vain tälle sivutuote tai looginen jatkumo, ei itse päämäärä sinänsä. Ideologiamokuttaja ei kannattaisi monikulttuurisuutta, jos se ei sopisi tähän marksilaisuuden kehykseen.

Opportunismimokuttajakaan ei niinkään aja monikulttuurisuutta sinänsä, vaan omaa etuaan urakehityksen ja taloudellisen edun muodossa.

Destruktiomokuttajakaan ei aja monikulttuurisuutta siksi, että hän sitä rakastaisi, vaan koska hän tietää sen olevan kaaosta, turvattomuutta ja eripuraa luova voima, jonka avulla hajoitettua kansaa voi hallita.

Minusta siis näyttää siltä, että todelliset, itseisarvoiset monikulttuurin kannattajat ovat erittäin harvassa: monikulttuuri on kaikille vain jokin väline johonkin muuhun, esimerkiksi taloudelliseen etuun, psykologiseen pätemiseen ja nykyjärjestelmän tuhoamiseen. Näin ollen monikultturismin kannattajan kannalta on täysin epäolennaista, "toimiiko" monikulttuurisuus vai eikö: heille riittää, että monikultturismin avulla he voivat saada persoonallista tyydytystä egolleen. Luhistukoon koko muu yhteiskunta, kunhan he vain saavat korostaa itseään ja tuottaa itselleen etuja - monikulttuurisuus sinänsä on tässä sivuosassa.

Tässä on yksi syy, miksi monikultturismia on niin vaikea haastaa argumenttien tasolla, vaikka kaikki argumentit ovatkin maahanmuuttokriittisillä: mokuttajia eivät argumentit kiinnosta. Ne eivät ole heille olennaisia, koska kaiken ytimenä ovat persoonalliset, psykologiset asiat ja niiden tuottama mielihyvä ja persoonallinen etu. Yhteiskunnalla ei tässä ole väliä. Siksikin monikultturismi on tuhon ja kuoleman kultti, salto mortale eli kuolonhyppy tuhoon.

PS: Voisiko moderaatio vapauttaa tämän ketjun Peräkammarista, koska sitä näkyy moni kannattavan?

Voisi.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2012, 16:51:33 kirjoittanut HaH »
HUOMIO. Ylläolevaa tekstiä ei voi ymmärtää ilman seuraavaa, siihen kuuluvaa lisäystä: Olen todellisuudessa päinvastaista mieltä ja koko kirjoitus on vain parodiaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maahanmuuttokriittisen ajattelun onttous; monikulttuuri on rikkaus ja kaikki ihmiset samanarvoisia.

Lalli IsoTalo

 • "Hallituksenkaataja"
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 51 564
 • Liked: 96164
 • Emeritus mediaöyhöttäjä
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #26 : 31.12.2012, 17:35:50 »
Tutkimalla näitä fasadin takana olevia motiiveja huomaamme, että niistä, jotka ajavat monikultturismia, kovin harva taho loppujen lopuksi edes ajaa itse monikulttuuria, vaan jotakin muuta, ja monikulttuurisuus on tässä vain työkaluna, savuverhona ja egon palvelijana. {nipsnaps}

Minusta siis näyttää siltä, että todelliset, itseisarvoiset monikulttuurin kannattajat ovat erittäin harvassa: monikulttuuri on kaikille vain jokin väline johonkin muuhun, esimerkiksi taloudelliseen etuun, psykologiseen pätemiseen ja nykyjärjestelmän tuhoamiseen. Näin ollen monikultturismin kannattajan kannalta on täysin epäolennaista, "toimiiko" monikulttuurisuus vai eikö: heille riittää, että monikultturismin avulla he voivat saada persoonallista tyydytystä egolleen.

Taiteilijasielumme heittäytyi taas täysillä performanssiinsa, ja lopputuloksena syntyi perustavanlaatuinen havainto: mokuttajissa on eroja, kuten roduissakin.

Pitäisi varmaankin luoda
a) kysymyspatteristo, jolla saadaan selville henkilön mokutusprofiili, ja
b) parhaat menettelytavat, jolla kutakin mokuttajatyyppiä kannattaa käsitellä.

Standardiargumentteihin pitäisi varmaan lisätä minkä mokuttajatyypin standandardiargumentista on kyse.

Kyllä tämä tästä.
— Monikulttuuri = Kulttuurien sota
— Maahanmuutto = Intiaanien kohtalo
— Velka maailmanhalaukseen = Jälkeläiset velkaorjksi
— Ei omaisuutta = Systeemiriippuvainen orja
— Vihreä siirtymä = Kallis luontotuho
— Hiilineutraalius = VHM:n kuristus
— Lopputulosten tasa-arvo = tuho lähtökohtien tasa-arvolle
— Missä N, siellä R

Ajattelija2008

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 8 671
 • Liked: 12588
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #27 : 31.12.2012, 17:43:47 »
Eino P:ltä taas terävää analyysia. Siis "mokuttajista" suurin osa ajaa "monikulttuurisuutta" saavuttaakseen jonkin tavoitteen, joka ei ole monikulttuurisuus, vaan esimerkiksi halu moraaliseen pätemiseen tai yhteiskunnalliseen kaaokseen.

Itse olen miettinyt, että vasemmistolaisuudessa on muitakin motivoivia tekijöitä kuin julkisesti esillä pidettävä "tasa-arvoisuuden", "rauhan" ja "oikeudenmukaisuuden" tavoittelu. Tärkeä motivoiva tekijä vasemmistolaisuudessa on kateus ja suoranainen halu tappaa vastustajia, kuten stalinisteilla. Halu tappaa on niin suuri, että vaikka stalinismi raunioittaa talouden, niin se on stalinistin mielestä pieni hinta siitä, että pääsee murhaamaan porvareita.

Zngr

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 675
 • Liked: 118
 • Yhteiskunta-akselien välejä varjostava juopa
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #28 : 31.12.2012, 18:15:57 »
*REPS*

Hyvä setti, Eino, hyvä setti! Mokuttaja-alalajien nimikkeet napsahti hyvin kohdilleen.

Lisäys: trendimokuttaja PK-seudulla on usein sellainen henkilö, joka ei tosiaankaan tiedä näistä asioista hölkäsen pöläystä ja jota ei edes kiinnostaa tietää, mutta joka simppelisti ei vaan halua olla samanlainen kuin ne "persut" jotka ovat suuressa epäsuosiossa lähes kaikkien helsinkiläisten naisten ja tyttöjen keskuudessa (jotka äänestävät Vihreitä geneettisenä erityispiirteenään) ja sitä myöten kohtuu herkkä tai varovainen aihe myös toimittaja-, hipster-, disainer-, musiikki- ja nörttipoikien pöydissä.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2012, 18:23:27 kirjoittanut Zngr »
Minusta täällä on mukavaa. Istuskelemme, juttelemme ja juomme kahvia.
-Ali, Rinkeby

Every normal man must be tempted at times to spit on his hands, hoist the black flag, and begin to slit throats.
- H. L. Mencken

Blanc73

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 12 044
 • Liked: 19076
 • Geenivirhe paholainen, Oulun osasto
Vs: Kuinka kukaan saattaa kannattaa monikultturismia?
« Vastaus #29 : 31.12.2012, 19:34:47 »
Vasemmiston harrastama mokutus on diabolinen sekoitus ideologista-ja destruktiomokutusta. Yksi sairain ominaispiirre on oman kulttuurin syvä halveksunta toiseuden ihannoinnin kustannuksella.

"Somaleissa on korkeasti koulutettuja runsaasti mm. koneinsinöörejä, Soile Syrjäläinen on huomannut. Heidän todistuksensa on vain jäänyt Somaliaan, hän toteaa."

Erikoislääkäri ja terapeutti Pirkko Brusila: "Muslimeilla seksuaalisuuden käsite on kantasuomalaisia laajempi."

Tagit: