Kirjoittaja Aihe: Sisäministeriö: Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lakiesitys lausunnolle  (Luettu 1735 kertaa)

Iloveallpeople

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 153
 • Liked: 2767
Lainaus
Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lakiesitys lausunnolle

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen koskien ihmiskaupan uhrien auttamisen kehittämistä. Esityksen tavoitteena on vahvistaa Joutsenon auttamisjärjestelmän asema ja tehtävät lain tasolla, jotta ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta tulisi läpinäkyvämpi kokonaisuus ja vastuunjaoltaan selkeämpi.

Esitysluonnoksessa määritellään, millainen ihmiskaupan uhrin tunnistamisprosessi on ja mitkä ovat edellytykset auttamisjärjestelmään pääsemiselle ja missä vaiheessa auttamisjärjestelmän toimet uhrien osalta päättyvät. Esitysluonnoksella vahvistettaisiin Joutsenon auttamisjärjestelmän asemaa ja asiantuntijaroolia ihmiskaupan uhrien auttamisessa.

Ihmiskaupan uhrien auttamista koordinoidaan Joutsenon vastaanottokeskuksessa toimivassa auttamisjärjestelmässä. Auttamisjärjestelmä järjestää auttamistoimia ihmiskaupan uhreille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, sekä ohjaa ja neuvoo kotikunnan omaavia ihmiskaupan uhreja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piiriin pääsyssä. Auttamistoimet järjestetään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Auttamisjärjestelmään pääsy edellyttää, että henkilö on tunnistettu ihmiskaupan uhriksi. Uhreja ohjaavat auttamisjärjestelmään erityisesti valtion ja kuntien viranomaiset sekä järjestöt.

Uhrit yleensä Suomessa laillisesti oleskelevia ulkomaalaisia

Joutsenon auttamisjärjestelmässä on tällä hetkellä yhteensä 77 henkilöä, joiden oletetaan joutuneen ihmiskaupan kohteeksi. Lähes kaikki ihmiskaupan uhrit ovat Suomessa laillisesti oleskelevia ulkomaalaisia. Auttamisjärjestelmään voidaan ottaa myös ihmiskaupan uhriksi joutunut Suomen kansalainen.

Kansainväliset velvoitteet edellyttävät, että valtio varmistaa tehokkaan rikostutkinnan ja syyttämisen sekä samanaikaisesti auttaa ja suojelee ihmiskaupan uhria. Nykyinen lainsäädäntö on viranomaisten välisen tiedonkulun osalta tulkinnanvarainen. Esityksessä Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajalle määritellään selkeästi oikeus ilmoittaa poliisille, mikäli on syytä epäillä, että ihmiskaupan uhrin tai jonkun muun henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuu uhkaa. Ehdotuksella mahdollistetaan se, että poliisi voisi ryhtyä suojaamaan uhria, mahdollisia muita uhreja tai muita henkilöitä jo ehdotetun toipumisajan kuluessa. Velvollisuus ilmoittaa poliisille tulisi vasta 30-90 päivän toipumisajan jälkeen. Ihmiskaupparikoksissa toiminta voi olla luonteeltaan jatkuvaa, kun uusia uhreja rekrytoidaan mukaan toimintaan. Ilmoitusoikeus olisi tässä esityksessä samankaltainen kuin viranomaisille ja muille toimijoille ehdotettava ilmoitusoikeus perhe- ja lapsisurmia sekä perheväkivallan ehkäisemistä koskevassa lakihankkeessa.

Esitysluonnos pohjautuu syksyllä 2013 valmistuneeseen selvitykseen, jossa tunnistettiin ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön muutostarpeet.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2014.

Sisäministeriö
"Kun poliitikko pakotetaan lähtemään paikaltaan tai suljetaan puolueesta tiedotusvälineiden painostuksen vuoksi, ei kyse ole mistään punavihreästä salaliitosta, vaan juuri siitä, miten demokratian pitääkin toimia."  (käännös) - Lasse Garoff

Golimar

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 225
 • Liked: 44368
 • Ego sum Spartacus
Suomen holtiton maahanmuuttopolitiikka on aiheuttanut Suomeen suuntautuvan ihmiskaupan ja valtavasti kärsimystä mutta ne iljettävät henkilöt, puolueet ja järjestöt jotka ovat nykyisestä maahanmuuttopolitiikasta vastuussa eivät ikävä kyllä tule saamaan ansaitsemaansa rangaistusta hirvittävistä rikoksistaan jollei tapahdu ihmettä.

talous ja muutos

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 939
 • Liked: 199
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Suomessa vallitsi kauan tilanne, että rasismi jaettiin oikeaoppiseen rasismiin ja vääräoppiseen rasismiin.

Oikeaoppista rasismia tiedotusvälineet ja muu hallitseva eliitti yrittivät löytää innokkaasti, jotta suomalaiset eivät hairahtuisi senttiäkään oikealta polulta. Varmuuden vuoksi leimattiin etukäteen myös sellaisia suomalaisia, jotka osoittautuivat myöhemmin syyttömäksi. Koko paikkakunta voitiin leimata rasistien hallitsemaksi, jos pienintäkään epäilystä oli rasismista.
Oikeaoppisen rasismin kitkemisestä esimerkkinä Kainuun tapaus:
http://reinoblog.blogspot.fi/2006/11/kajaani-maailman-rasistisin-kaupunki.html
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Kajaanin+uudet+kasvot/1135223135947
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Pizzeriakahakasta+sakot+nelj%C3%A4lle+maahanmuuttajalle/1135223135693
Pitseriakahakan takia koko Kajaani leimattiin rasistien kaupungiksi. - Rasismileiman poistamiseksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat lähtivät kahakkapizzeriaan manifestilounaalle - rasismia vastaan! Kainuun Sanomien toimittaja ja valokuvaaja otettiin mukaan todistajiksi.
Rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin jälkeen lopputuloksena oli, että pitseriakahakasta tuli sakot neljälle maahanmuuttajalle.
Pitseriakahakka ja siihen siihen liittyvä rasismikohu tapahtuivat niinkin myöhään kuin vuonna 2005.

Vääräoppisesta rasismista Suomessa oltiin hiljaa kauan. Vasta 2000 -luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä julkisuus alkoi vähitellen myöntää, että Suomessa on vääräoppista rasismia.
Esim. Kainuussakin kesäisin työskenteli ulkomaalaisia marjanpoimijoita - yrittäjäriskillä. Hyvinä marjavuosina tuli nettotuloja, jotka moninkertaistuivat halvan valuutan kotimaassa. Mutta huonoina vuosina tuli miinustuloja, jotka moninkertaistuivat halvan valuutan kotimaassa. - Mutta ulkomaalaisia marjanpoimijoita ei muistettu vuoden 2005 rasismikohuissa.
Vääräoppiseen rasismiin kuului ulkomaalaisen halpatyövoiman huono kohtelu. Suomea ja englantia osaamattomalta voitiin viedä normaalit oikeudet: alipalkkaus, ei ylityökorvauksia, liian vähän lomia jne.
Vääräoppinen rasismi oli pahimmillaan ihmiskauppaa ja orjatyötä.

Iloveallpeople

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 153
 • Liked: 2767
Lainaus
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää kehitetään

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle esityksen kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on kehittää ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää. Pääosin on kyse nykykäytäntöjen tuomisesta lakiin.

Lakimuutokset ovat tarpeen, sillä auttamista koskevan sääntelyn on yleisesti arvioitu olevan riittämätöntä. Muutoksilla parannetaan nykyistä auttamisjärjestelmää tekemällä siitä läpinäkyvämpi ja selkeämpi kokonaisuus. Lakimuutosten tarkoituksena on myös turvata uhrien yhdenvertainen kohtelu ja selkiyttää viranomaisten välistä työnjakoa.

Laista kävisi entistä selkeämmin ilmi muun muassa se, mitä auttamistoimilla käytännössä tarkoitetaan ja millä edellytyksillä ihmiskaupan uhrien auttaminen voidaan aloittaa ja lopettaa.

Auttamisjärjestelmään pääsisi jatkossakin matalalla kynnyksellä ilman, että ihmiskaupparikoksen tapahtumisesta olisi täyttä varmuutta. Uhrin avuntarve tulisi arvioida yksilöllisesti ottaen huomioon uhrin erityistarpeet. Auttamistoimet voivat tarkoittaa esimerkiksi asumisen, toimeentulon tai oikeudellisen neuvonnan palveluja.

Esityksen tavoitteena on toteuttaa nyt ne säädösmuutokset, jotka on todettu tällä hetkellä auttamisjärjestelmän käytännön työn ja sen jatkokehittämisen kannalta keskeisimmiksi. Mahdollinen laajempi auttamisjärjestelmän ja sitä koskevan lainsäädännön kehittämistyö toteutetaan sen jälkeen, kun nyt esitettävien muutosten toimivuudesta on kertynyt kokemusta.
Nykylainsäädäntöä täsmennetään

Hallituksen esitys täsmentää lainsäädännössä tällä hetkellä vallitsevaa epäselvyyttä siitä, voivatko auttamisjärjestelmään päästä myös ihmiskaupan uhrit, joilla on kotikunta Suomessa. Jatkossa laissa ilmaistaisiin selkeästi, että myös he ovat oikeutettuja apuun.

Lakiin on ehdotettu uutena asiana 1-3 kuukaudeksi annettava toipumisaika. Vastedes myös laillisesti maassa oleskelevilla ihmiskaupan uhreilla olisi oikeus toipumisaikaan, jolloin esitutkintaviranomainen tai syyttäjä ei vielä ottaisi heihin yhteyttä ihmiskaupparikoksen selvittämiseksi. Nykyisin tällainen mahdollisuus on tarjolla vain luvatta maassa oleskeleville ulkomaalaisille, joille voidaan myöntää toipumisaikaa vastaava harkinta-aika ulkomaalaislain nojalla. Uhria autettaisiin heti, vaikka hän ei olisi valmis osallistumaan rikoksen selvittämiseen.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2015.

Sisäministeriö
"Kun poliitikko pakotetaan lähtemään paikaltaan tai suljetaan puolueesta tiedotusvälineiden painostuksen vuoksi, ei kyse ole mistään punavihreästä salaliitosta, vaan juuri siitä, miten demokratian pitääkin toimia."  (käännös) - Lasse Garoff

Iloveallpeople

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 12 153
 • Liked: 2767
Lainaus
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevat lakimuutokset voimaan 1.7.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää kehitetään. Valtioneuvosto esitti tänään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muutosten vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait huomenna 10. huhtikuuta.

Lakimuutoksilla parannetaan nykyistä auttamisjärjestelmää tekemällä siitä läpinäkyvämpi ja selkeämpi kokonaisuus. Laista käy entistä selkeämmin ilmi muun muassa se, mitä auttamistoimilla käytännössä tarkoitetaan ja millä edellytyksillä ihmiskaupan uhrien auttaminen voidaan aloittaa ja lopettaa. Muutoksilla turvataan lisäksi uhrien yhdenvertainen kohtelu ja selkiytetään viranomaisten välistä työnjakoa.

Nyt toteutetaan ne säädösmuutokset, jotka on todettu tällä hetkellä tärkeimmiksi auttamisjärjestelmän käytännön työn ja sen jatkokehittämisen kannalta. Laissa täsmennetään lainsäädännössä tällä hetkellä vallitsevaa epäselvyyttä siitä, voivatko auttamisjärjestelmään päästä myös ihmiskaupan uhrit, joilla on kotikunta Suomessa. Jatkossa laissa ilmaistaan selkeästi, että myös he ovat oikeutettuja apuun.

Lakiin tulee lisäksi 1-3 kuukaudeksi annettava toipumisaika. Toipumisaikana esitutkintaviranomainen tai syyttäjä ei vielä ota uhreihin yhteyttä ihmiskaupparikoksen selvittämiseksi. Uhria kuitenkin autetaan heti, vaikka hän ei olisi valmis osallistumaan rikoksen selvittämiseen.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1. heinäkuuta.

Lisätietoja hankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ihmiskauppalaki

Sisäministeriö
"Kun poliitikko pakotetaan lähtemään paikaltaan tai suljetaan puolueesta tiedotusvälineiden painostuksen vuoksi, ei kyse ole mistään punavihreästä salaliitosta, vaan juuri siitä, miten demokratian pitääkin toimia."  (käännös) - Lasse Garoff

Tabula Rasa

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 25 043
 • Liked: 18927
 • Kuka jos en minä
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Suomessa vallitsi kauan tilanne, että rasismi jaettiin oikeaoppiseen rasismiin ja vääräoppiseen rasismiin.

Koko ideaa lainaten.

Eli tyylipuhdasta syrjintää ja matalan intensiteetin kansanmurhaa. Jos politikko sanoo että niistä heikoimmista niin hän ei takuulla huolehdi suomen lapsista, vanhuksistä, ongelmaisista jne. Sen sijaan rahaa pitää löytyä pylvään nokkaan nostettujen syrjinnällä verorahoilla ''töihin'' tai ''virkamieheksi'' päästettyjen käytännössä suomalaisten palkkatason polkijoiden.
Hedelmistään puu tunnetaan.

''UPMn Kyselytutkimuksessa 40 prosenttia ei sisäistänyt sitäkään että puu on vessapaperin ja pahvin raaka-aine.''

Tagit: