Kirjoittaja Aihe: 2014-10-13: Suomen kansalainen ei saanut puolisoaan Suomeen (KHO:2014:150)  (Luettu 4757 kertaa)

RP

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 037
 • Liked: 7958
Maahanmuuttovirasto:
Lainaus
Maahanmuuttovirasto on 21.12.2011 hylännyt hakemuksen, jolla Suomen kansalainen A (perheenkokoaja, s. 1987) oli 1.4.2011 hakenut oleskelulupaa perhesiteen perusteella puolisolleen, Kenian kansalaiselle B:lle (hakija, s. 1987). Päätöksen mukaan on perusteltua aihetta epäillä avioliiton olevan solmittu maahantuloa ja maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämiseksi.

Lainaus
Hakija ja perheenkokoaja ovat kertomansa mukaan tutustuneet internetin keskustelupalstalla helmikuussa 2009. Seurustelu on aloitettu heidän kertomansa mukaan virallisesti 15.7.2010. Ensimmäisen kerran hakija ja perheenkokoaja ovat tavanneet fyysisesti 6.2.2011 hakijan asuinmaan Malesian lentoasemalla, jonne perheenkokoaja matkusti äitinsä kanssa. Avioliitto solmittiin 24.2.2011 – muutaman viikon kuluttua parin ensitapaamisesta. Perheenkokoaja palasi takaisin Suomeen passileimojen mukaan 10.3.2011. Perheenkokoajan 17.10.2011 Maahanmuuttovirastolle antaman selvityksen mukaan hän ei ole tavannut perheenkokoajaa (oikeastaan hakijaa) maaliskuisen Suomeen paluunsa jälkeen. Yhteyttä he ovat pitäneet perheenkokoajan mukaan puhelimitse ja internetin välityksellä noin kolme kertaa viikossa.

Maahanmuuttovirasto toteaa, että puolisot ovat solmineet avioliiton vähäisen toistensa tuntemisen jälkeen vain muutaman viikon kuluttua ensitapaamisestaan. Puolisoiden viettämä yhteiselämä on ollut niin ikään varsin lyhyt. Maahanmuuttovirasto toteaa lisäksi, että puolisot eivät ole tavanneet kertaakaan perheenkokoajan avioliiton solmimistarkoituksessa Malesiaan tekemän matkan jälkeen. Kaiken edellä mainitun huomioon ottaen Maahanmuuttovirasto katsoo, että on perusteltua aihetta epäillä avioliiton olevan solmittu maahantuloa ja maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämiseksi ja oleskeluoikeuden saamiseksi Suomeen.

Hallinto-oikeus:
Lainaus
Perheenkokoaja on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että Maahanmuuttoviraston päätös kumotaan ja hakijalle myönnetään oleskelulupa perhesiteen perusteella. Asiassa on toimitettava suullinen käsittely perheenkokoajan äidin kuulemiseksi muun muassa perheenkokoajan ja hakijan välisestä suhteesta. Perheenkokoajan avioliitto ei ole niin sanottu lumeavioliitto. Osapuolet ovat tutustuneet internetin keskustelupalstalla helmikuussa 2009. He ovat aloittaneet seurustelun 15.7.2010 ja nähneet toisensa 6.2.2011 hakijan asuinmaan Malesian lentokentällä. Perheenkokoajalla ja hakijalla on yhteinen kieli, somali.

Lainaus
Hallinto-oikeus on hylännyt pyynnön suullisen käsittelyn toimittamisesta, kumonnut Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palauttanut asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Lainaus
Tämän vuoksi Maahanmuuttoviraston päätös on kumottava ja asia palautettava sille uudelleen käsiteltäväksi. Asiaa uudelleen käsitellessään Maahanmuuttoviraston on kuultava hakijaa suullisesti Malesiassa sijaitsevan Suomen edustuston avulla.

Korkein Hallinto-oikeus:
Lainaus
Merkitään, että A ja B on tuomittu avioeroon Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöksellä 25.11.2013.

Lainaus
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja Maahanmuuttoviraston päätös saatetaan voimaan.

Lainaus
Esillä olevassa asiassa saatu kirjallinen selvitys ei ole ollut ristiriitaista tai puutteellista. Maahanmuuttovirasto on selvityksestä ilmenevien sinänsä riidattomien seikkojen perusteella päätellyt, että on perusteltua aihetta epäillä avioliiton olevan solmittu maahantuloa ja maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämiseksi.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Maahanmuuttoviraston kuulemismenettelyä arvioitaessa oikeudellisena ohjeena ei voida käyttää hallinto-oikeuden päätöksessä selostettua suullisen kuulemisen periaatetta niin sanotuissa lumeavioliittotapauksissa, koska mainittu oikeuskäytäntöön pohjautuva periaate liittyy suullisen käsittelyn toimittamiseen hallintolainkäyttömenettelyssä ja hallintolainkäyttölain soveltamiseen. Maahanmuuttovirasto ei ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole tässä asiassa kuullut asianosaisia suullisesti. Maahanmuuttovirasto on voinut ratkaista hakijan perhesideperusteiden oleskelulupahakemuksen saamansa kirjallisen selvityksen perusteella.

Hallinto-oikeuden ei olisi tullut käyttämällään perusteella kumota Maahanmuuttoviraston päätöstä. Hallinto-oikeuden päätös on tämän vuoksi kumottava. Koska oleskelulupahakemuksen perusteena ollut perheside on sittemmin katkennut, asiaa ei kuitenkaan ole palautettava hallinto-oikeudelle uudelleen ratkaistavaksi. Maahanmuuttoviraston päätös on näin ollen saatettava voimaan.
http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1412851807871.html
"Iloitsen Turkin yrityksestä yhdistää modernisaatio ja islam."
http://www.ulkopolitiikka.fi/article/523/martin_scheinin_periaatteen_mies/

Jepulis

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 3 218
 • Liked: 8488
Eniten kiinnitti huomiota, että saatiin taas menemään huikeat määrät yhteiskunnan tuhatlappusia tutkiskellessa ja mutkiskellessa kaikille muille paitsi suvaitsevaistolle ja virkaköpeille itsestäänselvää asiaa, jonka perusteet on mitä ylevin oikeusturva. Siis sama turva noin miljoonakertaisena yhdenkään lähtömaan turvaan verrattuna. 

Suomella ei ole varaa tähän touhuun, ei edes sillä mainiolla perusteella, että "on olemassa suurempiakin menoja".

Asian pitäisi olla yhden viranomaistahon käsissä ilman sellaista valitusturvaa, jossa maksajana on suomalainen veronmaksaja. Valittakoot vapaasti, kunhan oikeuskulut menee 100% hävinneen pussista. Niin on monissa muissa maailman maissa eikä kukaan valita oikeusturvan puuttumista, eikä muuten paljon vastaavissa tapauksissakaan.
Vihapuhe on parempi kuin lässytetty valhe.

Kemolitor

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 5 317
 • Liked: 4471
 • Understanding is a three-edged sword.
Eniten kiinnitti huomiota, että saatiin taas menemään huikeat määrät yhteiskunnan tuhatlappusia tutkiskellessa ja mutkiskellessa kaikille muille paitsi suvaitsevaistolle ja virkaköpeille itsestäänselvää asiaa, jonka perusteet on mitä ylevin oikeusturva. Siis sama turva noin miljoonakertaisena yhdenkään lähtömaan turvaan verrattuna. 

Tuo on aivan totta, mutta toisaalta KHO:n päätökset ymmärtääkseni sitovat alempia oikeusasteita, joten (jos asian olen oikein ymmärtänyt) vastaavista tapauksista ei enää voi valittaa hovioikeuteen. Tällöin jatkossa tämäntyyppisten asioiden pitäisi jäädä pois hovioikeuksistakin.


Topi Junkkari

 • Nimellinen
 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 14 399
 • Liked: 4842
 • Ei ole olemassa mitään sukupuoleltaan neutraalia
Tuo on aivan totta, mutta toisaalta KHO:n päätökset ymmärtääkseni sitovat alempia oikeusasteita, joten (jos asian olen oikein ymmärtänyt) vastaavista tapauksista ei enää voi valittaa hovioikeuteen. Tällöin jatkossa tämäntyyppisten asioiden pitäisi jäädä pois hovioikeuksistakin.

Nyt on kyse hallinto-oikeudellisista asioista, ei yleisten tuomioistuinten asioista. Käräjä- ja hovioikeudet eivät kuulu ulkomaalaisasioihin millään tavalla.

KHO tarkoittaa Korkeinta hallinto-oikeutta. Mm. Wikipediassa todetaan, että ”Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävät eivät korkeimman oikeuden tavoin painotu ennakkopäätösten luomiseen, vaan valitustuomioistuimena toimimiseen”. Oikeuskirjallisuudessa on toki taitettu peistä siitä, millaisina oikeuslähteinä KHO:n ratkaisuihin pitää suhtautua ja missä määrin ne sitovat hallintoviranomaisia ja hallinto-oikeuksia. Minä sanoisin, että heikosti velvoittava oikeuslähde on oikea termi. Mitään automaattista ”vastaavista tapauksista ei enää voi valittaa” -järjestelmää tässä ei ole.

KHO on itse pitänyt tätä tärkeänä ja suuntaa-antavana päätöksenä, kun on kerran nostanut sen vuosikirjapäätöksen asemaan (eli parinsadan vuotuisen tärkeimmän päätöksen joukkoon muutaman tuhannen joukosta).

Kertaus on opintojen äiti: ulkomaalaisasiat, kuten oleskeluluvat, käsitellään ensin asianmukaisessa hallintoviranomaisessa, joka on Maahanmuuttovirasto. Viraston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen (HAO) ja hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO:n on otettava käsittelyyn kaikki valitukset, hallintoasioissa ei ole samankaltaista valituslupamenettelyä kuin KKO:ssa eli Korkeimmassa oikeudessa.

Vertailun vuoksi: yleisissä tuomioistuimissa käsitellään rikos-, riita- ja hakemusasioita. Ensimmäisenä oikeusasteena on käräjäoikeus (KäO tai KO), toisena asteena hovioikeus (HO) seulontamenettelyn kautta ja ylimpänä asteena Korkein oikeus (KKO) valituslupamenettelyn kautta.

Tähän tapaukseen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) kytkeytyy vain sillä tavoin, että KäO:ssa on ratkaistu puolisoihin liittyvä hakemusasia eli avioero, ja sillä on ollut merkitystä hallinto-oikeudellisen käsittelyn kannalta.
Ihmisiä, joilla on vakavia hallusinaatioita, ei pitäisi päästää merkittäviin julkisiin virkoihin. Lievät harhanäyt tai -äänet ei haittaa, ellei satu olemaan lentäjä tai pianonvirittäjä.

– Nimim. Joutilas Hommaforumilla 13.9.2015
http://hommaforum.org/index.php/topic,903.msg1989950.html#msg1989950

Kemolitor

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 5 317
 • Liked: 4471
 • Understanding is a three-edged sword.
Tuo on aivan totta, mutta toisaalta KHO:n päätökset ymmärtääkseni sitovat alempia oikeusasteita, joten (jos asian olen oikein ymmärtänyt) vastaavista tapauksista ei enää voi valittaa hovioikeuteen. Tällöin jatkossa tämäntyyppisten asioiden pitäisi jäädä pois hovioikeuksistakin.

Nyt on kyse hallinto-oikeudellisista asioista, ei yleisten tuomioistuinten asioista. Käräjä- ja hovioikeudet eivät kuulu ulkomaalaisasioihin millään tavalla.

Olet aivan oikeassa, pahoittelen virhettäni. Hallinto-oikeutta tarkoitin, mutta sotkeuduin sanoissani ja kirjoitinkin hovioikeus.

Samuel Kielosto

 • Nimellinen
 • Jäsen^^
 • ***
 • Viestejä: 377
 • Liked: 207
Eniten kiinnitti huomiota, että saatiin taas menemään huikeat määrät yhteiskunnan tuhatlappusia tutkiskellessa ja mutkiskellessa kaikille muille paitsi suvaitsevaistolle ja virkaköpeille itsestäänselvää asiaa, jonka perusteet on mitä ylevin oikeusturva. Siis sama turva noin miljoonakertaisena yhdenkään lähtömaan turvaan verrattuna. 
Tässä hieman lohduttaa kuitenkin se, että lumevaimon Kela-Gold olisi tullut vielä kalliimmaksi.
Nuivuus on rikkaus.

Ari-Lee

 • Kannatusjäsen
 • Jäsen^^^
 • ****
 • Viestejä: 31 853
 • Liked: 26266
 • Sarkasmoitunut työvoimapulareservi ♂Syyllinen☦
Lainaus
Ensimmäisen kerran hakija ja perheenkokoaja ovat tavanneet fyysisesti 6.2.2011 hakijan asuinmaan Malesian lentoasemalla, jonne perheenkokoaja matkusti äitinsä kanssa. Avioliitto solmittiin 24.2.2011 – muutaman viikon kuluttua parin ensitapaamisesta. Perheenkokoaja palasi takaisin Suomeen passileimojen mukaan 10.3.2011.

[OT]
Henkilö on viettänyt 6.2. - 10.3. 2011 välisen ajan ulkomailla. Selvisikö mistään oliko henkilö työttömänä työnhakijana ja Kelan korvauksilla ko. jakson?
[/OT]
"Meidän on kaikki, jos meidän on työ:
Nälkälän rahvas, äl' aarteitas' myö!" - Ilmari Kianto 🇫🇮

"Miksi kaikessa keskusteluissa on etsitty kaikki mahdolliset ongelmat heti kättelyssä? "- J.Sipilä

Kemolitor

 • Global Moderator
 • Jäsen^^^
 • *****
 • Viestejä: 5 317
 • Liked: 4471
 • Understanding is a three-edged sword.
[OT]
Henkilö on viettänyt 6.2. - 10.3. 2011 välisen ajan ulkomailla. Selvisikö mistään oliko henkilö työttömänä työnhakijana ja Kelan korvauksilla ko. jakson?
[/OT]

Periaatteessa kyllä, hän on ollut töissä ja käytti tuohon matkaan ainoat lomapäivänsä ties miten pitkältä ajalta.

Perheenkokoaja on siis Suomen kansalainen (s. 1987). Puoliso (hakija), myös 1987 syntynyt, on Malesiassa asuva Kenian kansalainen. Päätöksestä ei selviä, kumpi on mies ja kumpi nainen, oletan kuitenkin että kyse on ns. perinteisesti avioliitosta.

Somaleja kuitenkin molemmat ilmeisesti ovat, koska
Lainaus
Perheenkokoajalla ja hakijalla on yhteinen kieli, somali.

Sitten mielenkiintoinen kohta:
Lainaus
Perheenkokoaja käy työssä eikä ole voinut rajallisten lomapäivien vuoksi matkustaa Malesiaan maaliskuun 2011 jälkeen. Hakija on opiskelija eikä hänellä ole ollut varaa matkustaa Malesiasta Suomeen.

Maahanmuuttovirasto teki päätöksensä 21.12.2011, Turun hallinto-oikeus puolestaan 31.10.2012.

Hallinto-oikeuden käsittelyssä mainitaan perheenkokoajan vähäiset lomapäivät:
Lainaus
Perheenkokoaja käy työssä eikä ole voinut rajallisten lomapäivien vuoksi matkustaa Malesiaan maaliskuun 2011 jälkeen.

Maaliskuusta 2011 lokakuun loppuun 2012 eli siis noin puolentoista vuoden aikana perheenkokoaja on ollut työssä, mutta hänellä on ollut niin vähän lomapäiviä, ettei ole voinut matkustaa Malesiaan aviopuolisoaan tapaamaan. Mikä voisi olla sellainen työ, jossa ei lomapäiviä kerry ollenkaan?


Alapo

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 2 769
 • Liked: 1521

 Mikä voisi olla sellainen työ, jossa ei lomapäiviä kerry ollenkaan?

Määräaikaiset työsuhteet ja toiminimi tai yksityisyrittäjyys. Tosin määräaikaisuuksilla ei riitä raha toisen elatukseen, eikä noilla muillakaan välttämättä.

RP

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 15 037
 • Liked: 7958

 Mikä voisi olla sellainen työ, jossa ei lomapäiviä kerry ollenkaan?

Määräaikaiset työsuhteet ja toiminimi tai yksityisyrittäjyys. Tosin määräaikaisuuksilla ei riitä raha toisen elatukseen, eikä noilla muillakaan välttämättä.

Suomen kansalaisellahan ei ole mitään velvollisuutta osoitaa elatuskykyä puolison oleskeluluvan ehtona.
"Iloitsen Turkin yrityksestä yhdistää modernisaatio ja islam."
http://www.ulkopolitiikka.fi/article/523/martin_scheinin_periaatteen_mies/

mmm

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 1 015
 • Liked: 619

 Mikä voisi olla sellainen työ, jossa ei lomapäiviä kerry ollenkaan?

Määräaikaiset työsuhteet ja toiminimi tai yksityisyrittäjyys. Tosin määräaikaisuuksilla ei riitä raha toisen elatukseen, eikä noilla muillakaan välttämättä.
Erityisen yleistä vuokrafirmoissa. Onneksi ei vakituisessa työsuhteessa olevana tarvitse enää elää tuossa maailmassa, mutta olisiko ollut ensimmäisiä aloja jossa työsopimus oli efektiivisesti 0-sopimus, eli työajan määritelly varsin joustava tilaajan ja välitysfirman näkökulmasta, vaikka työsuhde olikin tyypiltään toistaiseksi voimassa oleva. Eihän tuota keikkatyötä tietenkään muulla tavalla saisi kustannustehokkaasti järjestettyäkään, mutta aika paljon oli kaikenlaista kusetustakin. Omakohtaisessa esimerkissä välittäjätäti oli sitä mieltä että sopimukseen voi ujuttaa pienellä painettuna kohdan, jossa todetaan sopimuksessa olevan tuntipalkan sisältävän mm. lomakorvaukset. Ja näinhän minä en sitä tietenkään palkkatoivetta esittäessäni tarkoittanut, kuten ei varmaan kukaan muukaan vastaavassa tilanteessa.
Eläköön Suomi ja Åland ja Sulo ja
brr..brr..brr...bruttokansantulo.

Lauttasaaren Emiiri

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 832
 • Liked: 115
 • Nuivahko poroporvari

 Mikä voisi olla sellainen työ, jossa ei lomapäiviä kerry ollenkaan?

Määräaikaiset työsuhteet ja toiminimi tai yksityisyrittäjyys. Tosin määräaikaisuuksilla ei riitä raha toisen elatukseen, eikä noilla muillakaan välttämättä.

yli 15 vuoden työuralla pisin loma on ollut 3 viikkoa, jota ei edes kerralla saanut pitää.
Onko falskia sitten sanoa, että edustan suomalaisia, jos en kuitenkaan halua puhua sellaisten puolesta, jotka elämästä vieraantuneina ajattelevat vain omaa napaansa, täyttävät vatsansa teollisesti kasvatetulla lihalla ja katsovat maailmaa televisiosta ja autonsa ratin takaa mukavasti istuen?
- Kimmo Helistö

Phantasticum

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 4 732
 • Liked: 2604
Onko tässä käynyt nyt niin, että perheenkokoaja (s. 1987) A ja hakija (s. 1987) B ovat avioeronneet Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöksellä 25.11.2013, koska Suomi ei myöntänyt B:lle oleskelulupaa? Vai olenko ymmärtänyt väärin? Olipahan sitten aito ja oikea rakkaustarina. Toivottavasti myös A poistuu pikaisesti Suomesta, vaikka hänellä kansalaisuus onkin. En jää kaipaamaan. Heippa ja äläkä tule enää ikinä takaisin.

Mehud

 • Jäsen^^^
 • ***
 • Viestejä: 7 362
 • Liked: 8581
 • Parempi kuin muslimi! Aina! Oi! Oi! Oi!
"Perheenkokoajalla ja hakijalla on yhteinen kieli, somali." Jos molemmat puhuvat somaliaa, niin kumpikaan ei ole suomalainen, vaan toinen on suomessa asuva somali, jolle yhteiskuntaraiskauksen nimissä on virheellisesti myönnetty Suomen kansalaisuus.
"Se, että eurooppa ei ammu tunkeilijoita rajoilleen, ei kerro euroopan hyvyydestä, vaan sen saamattomuudesta!" - Mehud-

Suojele lastasi monikulttuurisuudelta. Kerro heille tarinoita entisestä Suomesta ja nykyisestä ruotsista. Siinä oppii tyhmempikin kakara äänestämään oikein kun aika koittaa. Näytä itse esimerkkiä!

Tagit: